SvarOnline - Frågor och svar inom juridik, IT eller Ekonomi

Frågebanken

Vi har samlat över 1000 besvarade frågor i vår frågebank!

Kanske det du undrar över finns här, annars är du välkommen att fråga oss.

Just nu jobbar vi med att lägga Frågebanken i flera underkategorier

Sök direkt bland våra svar

visa bara gratissvar

Eller ange område
och ämne här:


Saker att tänka på

Juridik / Enskild egendom i kvarlåtenskapen Senast uppdaterad 2011-02-10

Enskild egendom

FRÅGA: När vår mor skilde sig från vår far 1962 fick hon 50% av intäkten från försäljning av den gemensamma lantegendomen som hon och vår far hade.. Då mor sen gifte om sig 1964? tog hon, till deras gemensamma hem, med sig nyinköpta möbler och kontanter (minst 10 tkr). Nye maken hade vid deras giftemål en liten lantegendom (taxeringsvärde ca 12tkr). De två sönerna från det tidigare äktenskapet ( 8 och 18år) flyttade med till det nya hemmet, dottern (14 år) bodde kvar hos fadern. Mor fick barnbidraget för dottern (som bodde hos sin far) och barnbidrag samt bidragsförskott för sonen (8 år). Sedan ca 1976 hade mor sjukpension fram till hon fick folkpension, (hon har dessutom vid några tillfällen (minst 2) vunnit pengar 10tkr eller mer. I sitt nya äktenskap fick hon 2 barn. Mor har hjälpt till i lantbruket genom djurskötsel, och dessutom haft äggförsäljning. Mor avled i januari i år. Vid bouppteckningen fick vi veta att vår mors enda tillgång var ett konto på Norda med 5tkr. Vi "särkullsbarn" fick veta att hennes nuvarande make åberopar att han ska behålla lantegendomen som "enskild egendom" (dock efter protest ej bostaden)eftersom all egendom är registrerad på honom, vilket då innebär att vi "särkullsbarn" inte får något efter vår mor, trots att under tiden som de var gifta har lantegendomens areal fördubblats genom tillköp som gjordes under deras äktenskap. Handlar kanske inte om hutlösa summor, men det känns som att vår mors insatser i det nya hemmet inte räknas utan att hon har gått där som "oavlönad hushållerska" är lagen verkligen sådan??? Testamente eller äktenskapsförord finns inte.

SVAR: Innan arvskiftet efter er mor, görs först en bodelning makarna emellan. Vid en bodelning fördelas all egendom som är giftorättsgods mellan dem. All egendom som inte är enskild egendom, utgör giftorättsgods. Vad som är enskild egendom anges i 7 kap. 1 § Äktenskapsbalken. Egendom kan vara enskild till följd av äktenskapsförord, genom gåva eller arv med villkor om att egensomen skall vara enskild eller genom förmånstagarförordnande vid olika typer av försäkring. Du skriver att er mors nuvarande make "åberopar att han ska behålla lantegendomen som "enskild egendom" (dock efter protest ej bostaden)eftersom all egendom är registrerad på honom".Endast det faktum att fastigheten är skriven på hennes make gör inte att egendomen skall ses som enskild och den bör därför ingå i bodelningen. Er mor skulle därigenom få halva fastighetsvärdet på sin bodelningslott vilket skulle innebära att ni särkullbarn får ta del av ett betydligt större arv.

DelaVIKTIG UPPLYSNING De svar som återfinns i Frågebanken avser tidigare besvarade frågor. Ändringar i lagstiftning eller praxis som tillkommit efter det att frågan besvarats kan innebära en risk för att svaret inte längre är korrekt. Vår strävan är dock att hålla alla uppgifter uppdaterade. SvarOnline ansvarar inte för kostnader eller förluster/skador som uppstått till följd av eventuella felaktigheter i Frågebanken