SvarOnline - Frågor och svar inom juridik, IT eller Ekonomi

Frågebanken

Vi har samlat över 1000 besvarade frågor i vår frågebank!

Kanske det du undrar över finns här, annars är du välkommen att fråga oss.

Just nu jobbar vi med att lägga Frågebanken i flera underkategorier

Sök direkt bland våra svar

visa bara gratissvar

Eller ange område
och ämne här:


Saker att tänka på

Juridik / Dödsbo, Bouppteckning, Värdering Senast uppdaterad 2011-02-08

Vad gäller vid bouppteckning?

FRÅGA: hej här kommer två frågor 1 för att en bouppteckning skall kunna godkännas av tingsrätten måste den då vara underskriven av alla arvtagare ? 2 klander av boutredningsman vad förväntas en boutrdningsman utföra i sitt uppdrag ? är opartiskhet ett krav ?

SVAR: Den som har hand om dödsboets tillgångar ska utse två opartiska personer, ”gode män”, vilka sedan skall hålla bouppteckningsförrättningen. En delägare i dödsboet kan inte vara förrättningsman. Bouppteckningen skall därefter inges till Skatteverket och vara undertecknad av ingivaren. Jag råder dig att gå in på Skatteverkets hemsida och söka på bouppteckning. Du hittar där all information som behövs.

DelaVIKTIG UPPLYSNING De svar som återfinns i Frågebanken avser tidigare besvarade frågor. Ändringar i lagstiftning eller praxis som tillkommit efter det att frågan besvarats kan innebära en risk för att svaret inte längre är korrekt. Vår strävan är dock att hålla alla uppgifter uppdaterade. SvarOnline ansvarar inte för kostnader eller förluster/skador som uppstått till följd av eventuella felaktigheter i Frågebanken