SvarOnline - Frågor och svar inom juridik, IT eller Ekonomi

Frågebanken

Vi har samlat över 1000 besvarade frågor i vår frågebank!

Kanske det du undrar över finns här, annars är du välkommen att fråga oss.

Just nu jobbar vi med att lägga Frågebanken i flera underkategorier

Sök direkt bland våra svar

visa bara gratissvar

Eller ange område
och ämne här:


Saker att tänka på

Juridik / Underhållsskyldighet mellan makar Senast uppdaterad 2011-02-09

Är man skyldig att bidra till makes uppehälle under betänketiden före skilsmässa?

FRÅGA: Hej! I äktenskapsbalken 6 kap 7$ står "Efter äktenskapsskillnad svarar varje make för sin försörjning.... osv" Innebär det att det gäller från den dag vi ansökte om äktenskapsskillnad eller betyder det att det gäller from när domen om äktenskapsskillnad faller och i vårt fall då efter 6 månaders betänketid efter det att vi ansökte om äktenskapsskillnad? Innebär det att vi under de 6 månadernas betänketid skall kunna leva under likvärdiga ekonomiska villkor och bidra solidariskt för att uppnå det ? Med bästa hälsningar

SVAR: Tidpunkten för äktenskapsskillnad är i ert fall den dag då någon av er efter 6 månaders betänketid begärt att äktenskapsskillnaden skall verkställas. Detta innebär att makarna fram tills denna tidpunkt ansvarar solidariskt för att kunna leva under likvärdiga ekonomiska villkor. Detta då ni fram tills denna tidpunkt fortfarande är gifta och har möjligheten att avstå från skilsmässan.

DelaVIKTIG UPPLYSNING De svar som återfinns i Frågebanken avser tidigare besvarade frågor. Ändringar i lagstiftning eller praxis som tillkommit efter det att frågan besvarats kan innebära en risk för att svaret inte längre är korrekt. Vår strävan är dock att hålla alla uppgifter uppdaterade. SvarOnline ansvarar inte för kostnader eller förluster/skador som uppstått till följd av eventuella felaktigheter i Frågebanken