Juridik/Underhållsskyldighet mellan makar     Senast uppdaterad   23:46:29 09-Feb-2011

Är man skyldig att bidra till makes uppehälle under betänketiden före skilsmässa?Fråga:

Hej! I äktenskapsbalken 6 kap 7$ står "Efter äktenskapsskillnad svarar varje make för sin försörjning.... osv" Innebär det att det gäller från den dag vi ansökte om äktenskapsskillnad eller betyder det att det gäller from när domen om äktenskapsskillnad faller och i vårt fall då efter 6 månaders betänketid efter det att vi ansökte om äktenskapsskillnad? Innebär det att vi under de 6 månadernas betänketid skall kunna leva under likvärdiga ekonomiska villkor och bidra solidariskt för att uppnå det ? Med bästa hälsningar


Svar:

Tidpunkten för äktenskapsskillnad är i ert fall den dag då någon av er efter 6 månaders betänketid begärt att äktenskapsskillnaden skall verkställas. Detta innebär att makarna fram tills denna tidpunkt ansvarar solidariskt för att kunna leva under likvärdiga ekonomiska villkor. Detta då ni fram tills denna tidpunkt fortfarande är gifta och har möjligheten att avstå från skilsmässan.


Bodelningsavtal - viktigt för både gifta och sambor

Att upprätta ett bodelningsavtal är viktigt vid skilsmässa. Men vad många inte tänker på är att det,...


Vad du som sambo bör tänka på

Allt fler svenskar ingår samboförhållanden, men många saknar kunskap om vad som gäller rent juridisk...

Separationspaketet

När ni har bestämt er att gå skilda vägar.
Hjälp med ansökan om äktenskapsskillnad
Telefonmöte samt upprättande av bodelningsavtal
Hemleverans av bodelningsavtal


Köp

Ring och prata med våra jurister!

0771 24 00 24

VIKTIG UPPLYSNING! De svar som återfinns i Frågebanken avser tidigare besvarade frågor. Ändringar i lagstiftning eller rättspraxis som tillkommit efter det att frågan besvarats, kan innebära en risk för att svaret inte längre är korrekt. Vår strävan är dock att hålla alla uppgifter uppdaterade. SvarOnline och Avtal24 ansvarar inte för att den information som lämnas på SvarOnline är korrekt och inte heller för kostnader eller förluster/skador som kan ha uppstått till följd av eventuella felaktigheter i Frågebanken.